Featured

Bajorai pasodino ąžuolų giraitę

Šiemet balandžio 23-ąją sukanka trisdešimt metų, kai įkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (toliau – LBKS). Šiai sukakčiai paminėti Lietuvoje, sąjungos kraštuose, organizuojami renginiai, skirti prisiminti ir įprasminti trijų dešimtmečių LBKS veiklą, jau palikusią ir nuolat paliekančią pėdsaką Lietuvos istorijoje ir prisidedančią prie jos išsaugojimo.

Simboliška, kad š. m. balandžio 20 dieną Tauragės krašto bajorai, bendradarbiaudami su Tauragės regioninio padalinio miškininkais, pakvietė ir sutelkė LBKS bajorus į ąžuolų giraitės sodinimą Tauragės regioniniame parke. Šią dieną Lietuvoje kiekvienais metais tradiciškai švenčiamas ir miškasodis, kai valstybinių miškų urėdijose sodinami medžiai.

LBKS bajorai, Tauragės regioninio padalinio miškininkai, Paulinos Šliogerytės nuotr.

Miškai nuo seno lietuviams turėjo ypatingą reikšmę. Senovės lietuviai jautė glaudų ryšį su gamta ir miškais, kurie buvo laikomi šventais – ne tik mūsų protėvių gyvenimo šaltiniu, bet ir dvasinės pilnatvės simboliu. Miškai ir giraitės siejamos su gyvybės ciklo ritmais, gimimu ir mirtimi, atgimimu ir pasaulio tvarkos palaikymu, vertinamos dėl savo grožio ir suteikiamos ramybės.

Išliko daug pasakojimų, liaudies tikėjimų, legendų, susijusių su giriomis, medžių gerbimu. Miškų vertė ekologine, socialine, ekonomine ir rekreacine prasme yra neįkainojama ir šiandien. Miškai padeda pabėgti nuo kasdieninio gyvenimo triukšmo, pasinerti į tylos ir taikos pasaulį, prisiliesti prie natūralaus grožio,  o jų tausojimas ir išsaugojimas ateities kartoms įgyja dar gilesnę prasmę.

Iš visos Lietuvos į Ringių girininkijos 1,8 ha ploto auginvietę nuo pat ryto rinkosi bajorai. Laukė svarbus ir atsakingas darbas – pasodinti iš Kauno ir Panevėžio medelynų atvežtus penkis tūkstančius iki pusės metro dydžio ąžuolų sodinukus, tikintis, kad visi jie prigis, ir po kelerių metų toje vietoje augs ir bręs ąžuolų giraitė. Ąžuolas – stiprumo, ištvermės, gyvybingumo ir ilgaamžiškumo simbolis, perkeltine prasme simbolizuojantis ir LBKS, gyvuojančios jau ne vieną dešimtmetį, veiklą.

Oras mus lepino, nes žadėta šlapdriba praslinko pro šalį, o vėjas nurimo. Iš pradžių išklausėme trumpą instruktažą. Pasirodo, medžius reikia mokėti sodinti! Vadovaujami miškininkų, pasiėmę po kibirą ir kastuvą, poromis uoliai kibome į darbus. 

Pati vieta, buvusi kirtavietė, kurioje styrojo kelmai, krūmokšnių stiebai ir žiojėjo vandens sklidini grioviai, kėlė tam tikrų sunkumų, tačiau juos puikiai įveikėme – dirbome iš visos širdies, netaupydami jėgų. Kiekviena sodintojų pora pasodino bent po šimtą ąžuoliukų. Pabaigę darbus, išdidžiai dainuodami „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, iškėlę kraštų ir sąjungos vėliavas, visi įsiamžinome prie šiam įvykiui atminti skirtos Atminimo lentos, o vėliau organizatoriai mus vaišino „Medžiotojų sriuba“.

Prasminga diena! Ir taip smagu bus po metų kitų atvažiuoti, pabūti ir pasivaikščioti po savo – Lietuvos bajorų sodintą – ąžuolų giraitę!

LBKS senatorė Enrika Musteikytė, h.  Pogonia IV

Nuotraukose:

1 – LBKS senatorius Vaidotas Šliogeris

2 – LBKS senatorius Vaidotas Šliogeris ir TABD vadas Antanas Stankus

3 – Tauragės regioninio padalinio miškininkai

4 – Ąžuolų giraitės sodinimo įrankiai

5 – LBKKS vadas Stasys Knystautas, LBKS vadas Perlis Vaisieta

6 – LBKS vadas Perlis Vaisieta, VKBS bajorė Greta Šūmakarienė

7 – ŠBKS bajorė Diana Valskienė

8 – LBKS senatorė Violeta Simonavičienė, LBKS vado pavaduotojas užsienio reikalams Aidas Baškys

9 – LBKS senatorės Klareta Milinienė, Diana Valskienė

10 – VKBS bajorė Greta Šūmakarienė, VKBS vadė Elona Varanauskienė, LBKS vado pavaduotojas užsienio reikalams Aidas Baškys ir kiti

11 – TABD vadas Antanas Stankus ir LBKS vadas Perlis Vaisieta

12, 13 – Ąžuolų giraitės sodinimo Atminimo lenta

14 – LBKS bajorai, Tauragės regioninio padalinio miškininkai

15 – ŠBKS vadė Aneta Koryznė 

Nuotr. Paulinos Šliogerytės