Mirė bajoras doc. dr. Jurgis Pleskačiauskas, h. Naktikovas (Slepowron)

1935 07 08–2024 04 30

Su giliu liūdesiu pranešame, kad vakar, balandžio 30 d., mirė bajoras doc. dr. Jurgis Pleskačiauskas – aukščiausios kategorijos teismo medicinos ekspertas, ilgametis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatorius ir Vilniaus krašto tarybos narys – metraštininkas ir fotografas.

Atsisveikinti su velioniu galima penktadienį, gegužės 3 d., Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje nuo 10 val. Mišios 14 val., urna išnešama 15 val., laidotuvės – Karveliškių kapinėse.

Daugiau informacijos VKBS svetainėje

Mirė Garbės bajorė dr. Ilona Sapinska

Su giliu liūdesiu pranešame, kad balandžio 21 d. mirė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ambasadorė Lenkijoje, Garbės bajorė, Šv. Vaitiekaus ir Šv. Kazimiero ordinų dama dr. Ilona Kliučinskaitė-Sapinska, h. Raktas (Jasieńczyk).

Urną į Lietuvą planuojama atvežti balandžio 29–30 dienomis.

Gegužės 11 d., šeštadienį, urna bus pašarvota Kaune, laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A). Atsisveikinti bus galima nuo 9 iki 13 val., urna išnešama 13 val., mišios Dotnuvos bažnyčioje 14 val., po mišių – laidotuvės  Dotnuvos kapinėse.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems nuoširdžią ir veiklią šviesaus atminimo Garbės bajorę dr. Iloną Sapinską.

Daugiau informacijos VKBS svetainėje

Netekome Garbės bajoro Kazio Mackevičiaus

Mus pasiekė skaudi žinia. Šiandien, balandžio 5 dieną, mirė ilgametis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, Vilniaus krašto bajorų sąjungos Garbės vadas ir Tarybos narys, LBKS senatorius, Šv. Kazimiero ordino riteris, herbo Aštuoniaragis (Gierałt) Garbės bajoras Kazys Mackevičius.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems Kazį Mackevičių pažinojusiems bičiuliams, kolegoms,  bendraminčiams ir bendražygiams. 

* * * * *

Atsisveikinti su Kaziu Mackevičiumi galima pirmadienį, balandžio 8 d., nuo 15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius), ten pat nuo 17 val. bus aukojamos Šv. mišios, ir antradienį, balandžio 9 d., nuo 9 iki 12 val.

Antradienį, balandžio 9 d., 12 val. iš Vilniaus urna bus išlydėta į Žeimius, 14 val. – Šv. mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Kauno g. 45, Žeimiai, Jonavos raj.), laidotuvės – Žeimių kapinėse.

VKBS informacija

Netekome Garbės bajorės Dalios Teišerskytės

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad šiandien, pasitikdama savo 79-uosius metus, mirė ilgametė sąjungos narė, senatorė, Garbės teismo pirmininkė, Garbės bajorė Dalia Teišerskytė.

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems Dalią Teišerskytę – nuoširdžią, šviesią ir iškilią asmenybę.

Dalia Teišerskytė. Poetinė impresija