Apie mus

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (toliau – LBKS), jungianti į Lietuvos bajorų organizaciją Lietuvos bajorų ainius, įrodžiusius protėvio bajoro giminės tęstinumą, yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. LKBS yra pilnateisė Lietuvos bajorų draugijos, veikusios 1928–1940 m.1, visų teisių ir pareigų paveldėtoja. 1994 m. birželio mėnesį Sąjunga užregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Bajorų sąjungos svarbiausias tikslas – skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, europines krikščioniškąsias vertybes, populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos istorinį paveldą, tradicijas, gaivinti Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

LBKS veiklos sritys apima praeities tyrinėjimus – genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, LBKS plėtrą ir veiklos populiarinimą, ryšių su užsienio kilmingųjų asociacijomis plėtojimą, bajorijos ateities – jaunimo ugdymą, leidybinę veiklą.

LBKS veiklos rūšys yra legitimacija, švietimas, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijos, atributikos kūrimas, koncertų, parodų, konferencijų, teminių išvykų, ekskursijų, labdaros ir kitų renginių organizavimas, knygų, žurnalo leidyba, LBKS archyvo kaupimas ir priežiūra.

LBKS jau skaičiuoja 5-ąjį tūkstantį narių. Sukurti padaliniai – gausios kraštų organizacijos: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Vilniaus.

Be to, turime narių įvairiose Europos šalyse, Amerikos žemyne, Australijoje, N. Zelandijoje, Malaizijoje. Palaikome ryšius su analogiškomis organizacijomis užsienyje. Leidžiame žurnalą „Lietuvos bajoras“.

LBKS vadas Perlis Vaisieta
LBKS kancleris Sigitas Dobilinskas
LBKS Senato maršalka Stasys Knystautas

1996 m. rugpjūčio mėn. 16–31 d. Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ Nr. 31-32, p.12, paskelbtas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato maršalkos Jonušo Kliučinsko straipsnis „Paveldėtojai dėkoja kunigaikščiui“. Straipsnyje rašoma, kad Jono Beržanskio iniciatyva 1928 m. vasario 16 d. įkurta Lietuvos bajorų draugija, kuriai jis vadovavo nuo draugijos įkūrimo iki pat mirties (1936 m. liepos 12 d.). Ši draugija turėjusi didelės įtakos Lietuvos bajorijai, nemaža jos dalis grįžo prie savo tautos.