Įvyko svarbus susitikimas
Featured

Įvyko svarbus susitikimas

Nuotraukoje – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadė Elona Varanauskienė

Š. m. balandžio 25 d. Lietuvos kariuomenės būstinėje įvyko svarbus susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Valdemaru Rupšiu. Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą atstovavo vadas Perlis Vaisieta ir Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadė Elona Varanauskienė. Buvo aptarti aktualūs ir svarbūs bendradarbiavimo klausimai, tarp kurių – ilgalaikės tarpusavio bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 2020 m. gegužės 22 d., pratęsimas. Šiuo metu derinamas sutarties turinys, siekiant įvardinti konkrečias bendradarbiavimo priemones reikšmingose šalies švietimo, istorinės atminties puoselėjimo, kultūros srityse. Sutartį numatoma pasirašyti iki birželio vidurio.

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga – visuomeninė organizacija (asociacija), šiemet mininti trisdešimties metų atkūrimo sukaktį nepriklausomoje Lietuvoje. Jos pastangomis tęsiamos 1928 m. įkurtos Lietuvos bajorų draugijos tradicijos ir tikslai. Šiuo metu yra legitimuoti 4475 bajorai iš 670 šeimų.

Istorikai moksliniuose darbuose yra aprašę Lietuvos bajorijos reikšmę ir nuopelnus. Neginčijami jų teiginiai, kad „Lietuvoje bajoro tarnyba buvo karo tarnyba kunigaikščiui, jo kariauna buvo bajorai – riteriai“; „bajorai šimtmečiais gynė Lietuvos valstybę, tačiau didžiausias jų nuopelnas Lietuvos kultūrai“; „tikras išlikusios bajorijos genocidas buvo pradėtas sovietams 1941 m. okupavus Lietuvą – prasidėjo masiniai dvarininkų trėmimai“ (pagal M. Jučo, S. Jegelevičiaus str. žurnale „Lietuvos bajoras“, 1995 m. Nr.1, S. Gasparavičienės str. „Lietuvos bajorija“, lbks.lt ).

Nepaisant sudėtingo istorinio konteksto ir aplinkybių, išliko svarbiausia bajorų pareiga būti lojaliais savo valstybei, laikytis legitimacijos metu duotos priesaikos „Tiesa, Garbė, Orumas“ – būti kasdieninio gyvenimo kariais, palaikančiais bajorišką dvasią.

Bajoriška dvasia atsiskleidžia LBKS Įstatuose įrašytuose pagrindiniuose tiksluose: „Skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, kalbai, kultūrai, šeimai, puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą; pagal išgales remti Lietuvos kariuomenę, organizuoti veiklą ir renginius, skirtus patriotiniam jaunimo auklėjimui, visuomenės švietimui, tautinės savimonės ugdymui; populiarinti Lietuvos karalystės, LDK bajorijos istorinį ir kultūrinį paveldą.“

Parengė Nijolė Jačėnienė, h. Raktas

LBKS vado pavaduotoja, VKBS atstovė komunikacijai