LBKS veikla 1994 -2009 m.

Vilniaus krašto taryba 2011-2014 m. kadencijai

 

2011-02-08, fotografavo Rimas Vilavičius


2009 m. gegužės mėn., fotografavo Alfredas Simonavičius

1994 m. kūrėsi iniciatyvinė grupė sąjungai įkurti, ji buvo iš vilniečių: D. Baikštys, K. Bogdanas, G. Bulotaitė, E. Čerškus, S. Eitminavičius, E. Gečiauskas, G. Juknevičienė, P. Polukordas, I. Svetlauskienė, J. Stankus, I. Tumienė. Tik vėliau prisijungė daug kauniečių.

Vilniaus apskričiai vadovavo:

1994 m. Jonas Stašinskas,
1996 m. Steponas Eitminavičius,
1996 – 2000 m. Mykolas Vardziukevičius,
2000 – 2002 m. Steponas Eitminavičius, Konstantinas Bogdanas,
2002 – 2004 m. Konstantinas Bogdanas.

Pirmoji Vilniaus apskrities taryba sudarė komisijas, kurios buvo atsakingos už tam tikrą veiklą: kultūros, istorijos-heraldikos, paveldo ir dvarų, jaunimo, turizmo ir kt.

2004 m. balandžio 3 d. Vilniaus apskrities (krašto) bajorų skyriaus ataskaitiniame - rinkiminiame Seimelis, vadovavimą kraštui perėmė Jonas Ragauskas, h. Ereliukas (Szaszor), ir tęsė po 2006 m. balandžio 1 d. ataskaitinio rinkiminio Vilniaus krašto seimelio.

Nuo 2005 m. LBKS virtualioje erdvėje atsirado atskira vieta ir Vilniaus kraštui. Bet tai tik vieta, o pats kraštas kaip filialas užsiregistravo Juridinių asmenų registre 2007 m. rugsėjo 5 d. Sukurti buvo ir nuostatai, o padalinys buvo pavadintas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus krašto filialu (toliau tiesiog Vilniaus kraštas). Pasivadinti Vilniaus kraštu pareiškė dauguma 2005 m. balandžio 9 d. Vilniaus apskrities bajorų seimelyje dalyvavusių balsų.

2006 m. balandžio 10 d. Vilniaus krašto tarybos posėdyje buvo pasiskirstyta pareigomis: kancleris - T. Budzys; vado pavaduotojai organizaciniams, kultūros, ryšiams su visuomene, renginių organizavimo klausimais - K. Tracevskis, V. Jucevičiūtė (vėliau pakeitė E. Varanauskienė), J. Bubnienė, S. Jazukevičienė; krašto vyriausias vėliavininkas - L. Andreika; Vilniaus kraštą atstovaujantis seniūnas - I. Svetlauskienė; Vilniaus krašto svetainės administratorius - A. Musteikienė; buvo pavesta sušaukti atitinkamas komisijas ir pasiskirstyti pareigas: D. Baikštys tapo Legitimacijos komisijos pirmininku; B. Girevičius – Revizijos, U. Nasvytytė - Etikos komisijų pirmininkais. Išrinkti: iždininke – G. Sakalauskienė; apskaitininke – A. Šriupšienė; raštvede – D. Kasperavičienė, legitimavimo bylų archyvare – Z. Bandzaitienė. Tokia krašto valdymo struktūra palikusi ir šiandien.

Turime devynis Garbės bajorus; U. Nasvytytė, K. Bogdanas, B. Vonsavičius, I. Svetlauskienė, M.A. Vardziukevičius, D. Baikštys, V. Vyčas, D. Balčiauskas, Z. Bandzaitienė.

Vilniaus kraštas pastoviai organizuoja įdomius ir turiningus kultūrinius renginius, dalis iš jų jau tapo tradiciniais, į kuriuos atvažiuoja atstovai iš kitų kraštų. Kiekvienais metais Vilniaus kraštas D. Baikščio (h. Prusas III (Prus III) iniciatyva organizuoja įdomias pažintines keliones.

Vilniaus krašto nariai dalyvauja televizijos be radijo laidose: 2002 m. „Žinių radijas“, 2003 m. - televizijoje - Vakaro autografas, tema „Kaip jaučiasi šiais laikais bajoras“, 2007 m. -Televizijos laida „Kuluarai“, 2008 m. Televizijos laida apie prof. K. Bogdaną ir kt.

Šiuo metu (2009 m.) Vilniaus krašte užregistruota 1378 nariai iš apie 280 giminių

Audronė Musteikienė, h. Pogonia
Vilniaus krašto tarybos narė, LBKS senatorė
Internetinės svetainės administratorė

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus krašto filialo svetainė