Šiaulių krašto bajorų sąjungos renginių programa

2019 m.

 

Rengėjas

Renginys

Atsakingi

Data

ŠBS

Bajorų pobūvis

D.Valskienė,

A.Gasparavičius

2019-01-19

Šiaulių P.Višins-

kio viešoji biblioteka

V.Purono knygos “Geležinė knyga: „Kovojantiems garbė“ pristatymas

J.Montvilas

2019-02-11

ŠBS

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

A.Gasparavičius,

E.Radavičius

2019-02-16

ŠBS

Užgavėnių šventė

J.Šimkienė,

E.Radavičius

2019-03-03

ŠBS

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

A.Blinstrubas

2019-03-11

ŠBS

Mažosios Velykėlės

J.Šimkienė,

E.Radavičius

2019-04-27

ŠBS

Konferencija “Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus”

R.Baltutis,

A.Koryznė

2019-05-10

ŠBS

Ekskursija į Žemaitiją

A.Jazdauskas,

A.Mikulskienė

2019-06

ŠBS

Rasos šventė

E.Radavičius

2019-06-24

ŠBS

Šiaulių krašto bajorų herbų parodų organizavimas

A.Gasparavičius,

A.Jazdauskas

2019

ŠBS

Kūrybos festivalis “Dpoezijos Šaltinis 2019”

E.Radavičius, A.Koryznė

2019-08-02

ŠBS

Konferencija „Pastebėkime gerus darbus Lietuvai“

R.Baltutis, A.Koryznė

2019-10

ŠBS

Adventinis vakaras

D.Valskienė, A.Mikulskienė

2019-12