LBKS veikla 1994 -2009 m.

Panevėžio apskrities skyriaus veiklos apžvalga

LBKS Panevėžio apskrities skyriaus taryba (iš k. į d.):
Virgilijus Vaitekūnas - tarybos narys, LBKS Panevėžio apskrities skyriaus legitimacijų komisijos pirmininkas, LBKS senatorius;
Arūnas Čečiotas - tarybos narys, LBKS senatorius; Rūta Poteliūnienė - tarybos narė, skyriaus kanclerė;
Vylius Kryževičius - tarybos narys, skyriaus vado pavaduotojas, LBKS senatorius;
Steponas Kubeckas - tarybos narys, skyriaus vado pavaduotojas, skyriaus metraštininkas;
Egidijus Matulevičius - tarybos narys, skyriaus vadas, LBKS senatorius.

 

1994 m. gegužės 5 d. įvyko Panevėžio krašto bajorų steigiamasis susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvavo 17 bajorų. Pirmuoju LBKS Panevėžio skyriaus vadu buvo išrinktas Ričardas Stacevičius, vado pavaduotoju – Eugenijus-Algirdas Švėgžda, sekretoriumi – Stasys Kalvėnas, Legitimacijos komisijos pirmininku – Egidijus Matulevičius.

1995 m. birželio 14 d. buvo įregistruoti LBKS Panevėžio krašto seimelio įstatai.
1996 m. kovo mėn. antrai kadencijai LBKS Panevėžio skyriaus vadu išrinktas R.Stacevičius. Tais metais Panevėžio bajorai Kraštotyros muziejuje įrengė bajorų salę, kuriai buvo skiriamos lėšos ir darbo rankos. Suremontuota salė buvo pavadinta “Bajorų” ir joje surengta Panevėžio bajorų heraldinė ekspozicija. Ekspozicijos atidarymo šventėje Panevėžio bajorams buvo įteikti Bajorystės pripažinimo aktai.

1998 m. kovo 7 d. Panevėžio bajorų ataskaitiniame susirinkime skyriaus vadu išrenkamas Egidijus Matulevičius, vado pavaduotoju – Vitas Čeilitka, sekretoriumi – Daiva Gedeikienė.

1998 m. Panevėžio skyriaus veikloje dalyvauja 67 bajorai.

1999 m., švenčiant LBKS Panevėžio skyriaus įkūrimo penkmetį, buvo pašventinta skyriaus vėliava. Vėliavą pašventino vikaras E.Tyra. Šventės metu Panevėžio bajorams – skyriaus įkūrėjams buvo įteikta po “gabalėlį’ vėliavos – po mažą vėliavos kopiją.

2000 m. Panevėžio skyriaus vadu antrai kadencijai išrenkamas E.Matulevičius.

Panevėžio bajorai, iki šiol vadovaujami Egidijaus Matulevičiaus, aktyviai dalyvauja LBKS veikloje ir Panevėžio visuomeniniame gyvenime. Pastoviai rengiamos ekskursijos, konferencijos, susitikimai su garsiais žmonėmis, aktorių, menininkų kolektyvais, su kitų skyrių bajorais.

2009 m. LBKS Panevėžio apskrities skyriaus taryba susidėjo iš šešių bajorų: Egidijus Matulevičius - skyriaus vadas, senatorius, Virgilijus Vaitekūnas - skyriaus legitimacijų komisijos pirmininkas, senatorius, Arūnas Čečiotas - senatorius, Rūta Poteliūnienė - skyriaus kanclerė, Vylius Kryževičius - skyriaus vado pavaduotojas, senatorius, Steponas Kubeckas - skyriaus vado pavaduotojas, skyriaus metraštininkas.

Per praėjusius 15 metų Panevėžio skyriuje legitimuoti 146 bajorai. Šiuo metu Panevėžyje susibūrę 36 giminių atstovai turintys 28 skirtingus herbus. Į skyriaus veiklą įsijungia vis daugiau jaunų bajorų, o tai teikia vilčių, kad ir skyriaus veikla tobulės pasipildydama naujomis idėjomis.

LBKS Panevėžio apskrities skyriaus vadas
Egidijus Matulevičius, h. Komar