kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>> Neskubėkite savęs graužti dėl kiekvienos smulkmenos - už jus tai padarys kiti.

Narystė Lietuvos bajorų karališkojoje sąjungoje

pagal mūsų statutą:

            3.1.  Sąjungos nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, pilnamečiai ir pilnateisiai  amžinieji Lietuvos Karalystės - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai ir jų tikros motinos, seserys, teisėtos žmonos ir dukterys, jų palikuonys, nežiūrint jų dabartinės gyvenamosios vietos, galintys pateikti dokumentus, įrodančius jų bajorišką kilmę ir tampa jais, patvirtinus Legitimacijų Tarybai ir LBKS Senatui.
           3.2. Sąjungos Garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio piliečiai savo veikla yra ypatingai nusipelnę Lietuvai, Lietuvos bajorijai, Lietuvos Bajorų Karališkajai Sąjungai. Juos tvirtina LBKS Senatas, vadovaujantis LBKS Garbės nario suteikimo nuostatais.
          
3.3. LBKS Garbės bajoro vardas gali būti suteiktas tik LBKS nariams  už ilgametę aktyvią veiklą Lietuvos bajorų karališkoje sąjungoje bei už ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos bajorijai. LBKS Garbės bajoro vardas suteikiamas LBKS Seimo sprendimu, vadovaujantis LBKS Garbės bajoro vardo suteikimo nuostatais.
           3.4. Sąjungos nariai privalo  laikytis Lietuvos Konstitucijos veikiančių įstatymų ir savo veikloje vadovautis devizu "Tiesa - Garbė- Orumas" (Veritas - Honorre - Respectum) bei šiuo Statutu.
           3.5. Sąjungos nariai moka nario mokestį, kurį nustato Senatas. Senatas turi teisę mokestį sumažinti arba atleisti nuo mokėjimo.
           3.6. Sąjungos nariai gali būti pašalinti iš Sąjungos, jei jų veikla prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, kitiems Lietuvos įstatymams arba kada jų veikla kompromituoja sąjungą.

pagal mūsų nustatytus legitimacijos reikalavimus:

   LKBS tikruoju nariu gali būti tik legitimuotas Lietuvos bajoras. Legitimuotis gali kiekvienas Lietuvos Respublikos ar užsienio pilietis, kuris yra tiesioginis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arba gyvenusių Lietuvoje iki 1918 m. bajorų palikuonis vyriškąja arba moteriškąja linija, jei jam sukako 18 m.
    Bajorystės paveldėjimo teisės neturi palikuonys tų asmenų, kuriems bajorystė buvo suteikta po 1773 m. Lietuvos padalinimo už nuopelnus okupaciniam caro režimui. Legitimuotas vyras bajoras turi teisę suteikti bajorystę teisėtai žmonai ir savo teisėtoje santuokoje gimusiems vaikams. Bajorystę perduoti savo vaikams turi teisę bajorė motina, jei jai bajorystė buvo suteikta pagal protėvius. Santuokai iširus, buvusi bajoro žmona netenka teisės perduoti bajorystės savo vaikams, gimusiems kitose santuokose.

     Kiekvienas asmuo, pateikiantis dokumentus legitimacijai, turi jais įrodyti bajorišką protėvių kilmę, herbą, pateikti trumpą giminės istoriją, taip pat įrodyti kraujo ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio bajorystė patvirtinta archyviniais dokumentais

Daugiau skaityti Legitimacija ir Legitimacijos tarybos reglamentas

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 253 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click