Spausdinti

_auto_generated_thumb_ 2019 m. rugsėjo 14 d. Kasčiūnų kaime (Varėnos raj.) partizano Juozo Jakavonio – Tigro sodyboje (buvusioje Dainavos apygardos partizanų vadų A. Ramanausko – Vanago ir J. Vitkaus – Kazimieraičio vadavietėje) įvyko Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos Lietuvos gynybiniams pajėgumams remti (NOKT) sąskrydis.
Nuotraukoje: pirmoje eilėje iš kairės J. Jakavonis - Tigras, KAM ministras R. Karoblis, A. Jakavonytė, plk. Vyt. Reklaitis".

Sąskrydyje dalyvavo NOKT priklausančių 24 visuomeninių – patriotinių organizacijų  vadovai http://www.nokt.lt/kontaktai/koordinacines-tarybos-nariai, tarp jų – ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadovybė.

Fotografavo J. Dingelis

 

Renginys buvo pradėtas Tautine giesme, visus NOKT dalyvius pasveikino Lietuvos Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, pažymėdamas ypatingą visuomeninių organizacijų veiklos reikšmę, įprasminant Lietuvos nepriklausomybę, specialų sveikinimą ir paskatinimą aktyviai tęsti savo veiklą perdavė Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdemaras Rupšys.

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vardu kalbėjęs Perlis Vaisieta savo pasisakymą papildęs Vyt. Bložės ir B. Brazdžionio eilėmis, jį dedikavo visiems už Lietuvos laisvę savo gyvenimus pašventusiems partizanams, taip pat kitais metais sutiksiančiam 95 metų jubiliejų sodybos šeimininkui - partizanui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui Juozui Jakavoniui – Tigrui. Nuo visų Lietuvos bajorų garbiam Partizanui buvo padovanota knyga „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios akto signatarai“.

Renginio metu veikė Lietuvos kariuomenės technikos ir ginkluotės paroda, įvyko praktinis seminaras ir diskusija apie galimas hibridines grėsmes, kurį vedė Lietuvos kariuomenės Civilių ir karių bendradarbiavimo valdybos J9 viršininkas plk. Vytautas Reklaitis.

Šventės dalyviams buvo surengtas patriotinių dainų koncertas, kuriame dalyvavo operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė – Laima Purlienė).