Spausdinti

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės partnerystė

 

2019 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje, Totorių g. esančioje Lietuvos kariuomenės Vadovybės būstinėje susitiko Lietuvos bajorų k20190826 150814 marališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta ir naują kadenciją pradėjęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys.

Prieš pradedant susitikimą P. Vaisieta visos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vardu pasveikino Lietuvos kariuomenės vadą gen. mjr. V. Rupšį su naujomis pareigomis, įteikdamas oficialų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadovybės sveikinimą ir specialiai šiai progai sukurtą unikalią dovaną – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų gotikinės krosnies koklio su Vyčiu kopiją (autorė dailininkė – restauratorė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatorė, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė).

Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:

 

-Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos tolimesnis dalyvavimas visuomenės ir kariuomenės dienose,

-Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dalyvavimas NOKT (Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos Lietuvos gynybiniams pajėgumams remti) vykdomuose projektuose,

-principiniai pritarta, kad Lietuvos kariuomenė numato prisidėti prie Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos, LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės ir Lietuvos rezervo karių asociacijos iniciatyvos – iki 2020 m. liepos 15 d. pastatyti paminklinį akmenį Žalgirio mūšio lauke Griunvalde (Lenkija);

 

-įsitraukti Lietuvos kariuomenei į projektą LDK Valdovų rūmuose, 2023 m. minint Vilniaus 700 m. jubiliejų „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: visi keliai veda į Vilnių“ (kasmetinis projektas vykdomas drauge su Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos ambasadomis, organizatorius - Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Galimas LK įsijungimas – organizuojant LITPOLUKR brigados karių ir LDK valstybių riterių - kovotojų pasirodymą Valdovų rūmų kieme),

-principiniai pritarta dėl pagalbos, organizuojant aktoriaus Tomo Vaisietos vardo lietuvių patriotinės - edukacinės literatūros skaitovų konkursą „Kad vaikų vaikai atmintų“ (preliminariai numatomas vienas iš galimų rėmėjų – Lietuvos kariuomenė, konkurso organizatoriai – Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir Varėnos rajono savivaldybė).