Spausdinti

J. I. Kraševskio knyga

Kraševskio knyga

„Žmogus, kuris nežino istorijos, visada išlieka vaiku, o tokia tauta – pasmerkta išnykimui...“ (Ciceronas)

2018 metais minint Lietuvos Nepriklausomybės 100-ąsias metines, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos iniciatyva, pastangomis ir visos Lietuvos bajorų asmeninėmis lėšomis buvo išleista istorinė knyga „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“.

Vienas svarbiausių LBKS tikslų – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimas. Todėl vykdydama aktyvią visuomeninę ir pilietinę veiklą, iki 2022 metų vasario 16 dienos Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga numato išleisti istoriko, rašytojo, publicisto, LDK bajoro (h. Vanagas / Jastrzębiec) Juozapo Ignoto Kraševskio veikalą „Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, patarlės, padavimai” (Litwa. Starożytne dzieje, prawo, język, wiara, obyczaje, przyslowie, podanie).

 

 Šis 400 psl. 2 tomų apimties fundamentinis veikalas (I tomas ir II tomas) pasirodė Varšuvoje 1847 – 1850 metais lenkų kalba ir iki šiol nebuvo publikuotas jokia kita pasaulio kalba.

 Šiuo kreipimusi kviečiame visos Lietuvos bajorus prisidėti prie to, kad daugiau kaip prieš 170 metų išleistas vertingas kūrinys išvystų dienos šviesą mūsų gimtąja kalba ir taptų prieinamas plačiajam skaitytojui, pagilintų žinias apie lietuvių tautos ir valstybės praeities istoriją, kultūrą, papročius, kitas materialinio ir dvasinio gyvenimo sferas.

 

 Trumpai apie veikalo „Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, religija, papročiai, dainos, patarlės, padavimai ir t.t.“ turinį:
I tome „Istorija iki XIII amžiaus“ pasakojama apie lietuvių valdas ir jų turtus tose žemėse, kuriose formavosi tauta ir valstybė, gyvenusias gentis, lietuvių kalbos kilmę ir jos savybes, apie senovės lietuvių teisę, religiją, papročius, dainas, patarles, padavimus, kurių knygoje pateikiama šimtais.
II tome „Istorija nuo XIII amžiaus pradžios iki 1386 metų“ kronikos pavidalu atspindimi svarbiausi istoriniai įvykiai nuo seniausių laikų iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės būties krikščioniškajame pasaulyje pradžios.

     Šį veikalą į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys Kazys Uscila. Vertėjas yra išvertęs iš lenkų į lietuvių kalbą per 70 istorinių, grožinės literatūros ir kitos tematikos knygų, apdovanotas Lenkijos ordinu už nuopelnus verčiant lenkų literatūrą į lietuvių kalbą.

     2021 m. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatas pritarė idėjai išleisti J. I. Kraševskio knygą “Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, dainos, patarlės, padavimai”.
     Preliminariai numatomas knygos formatas: ~40 autorinių lankų, apie 400-500 psl., formatas 160 x 240 (70x100/16), popierius lankams Maxioffset 100 gsm, viršelis kietas, numatomas optimalus tiražas - 600 egz.
Knygos leidėjas – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Pagrindinis mecenatas – Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (numatoma LBKS parama - 1800 Eur) ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos nariai (5200 Eur). Šias lėšas planuojama surinkti analogišku principu, kaip ir leidžiant knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios akto signatarai“, t.y.:

Juozapas Ignotas Kraševskis - vienas produktyviausių XIX a. Europos istorikų, publicistų ir rašytojų, po savęs palikęs apie 600 tomų įvairios kūrybos. Domėjosi Lietuvos istorija, lietuvių kalba, mitologija, rinko dainas, padavimus, priežodžius, leido žurnalą „Athenaeum“. Lietuvių visuomenę tautinio atgimimo metu labiausiai veikė meninė rašytojo kūryba, poezija. 1838 m. Vilniuje išleista Kraševskio poezijos rinktinė „Biruta, Keistutis, Ryngala, Devynios Lietuvos giminės“. Joje sudėti Lietuvos istorijos kūriniai. Vėliau pasirodė kiti patriotiniai, poetiniai darbai – „Vitolio rauda“ (1840 m.) "Mindaugas (1842 m.) „Vytauto kovos“ (1844 m.), sujungti į stambų kūrinį „Anafielas“. Aušrininkas A. Vištelis – Višteliauskas išvertė „Vitolio raudą“ į lietuvių kalbą ir išleido paties J.I. Kraševskio lėšomis. Rašytojo kūryba ypač išpopuliarino legendą apie Pilėnų gynėjų susideginimą, kuri aprašoma viename ryškiausių autoriaus veikalų “Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, dainos, patarlės, padavimai”.