Himnas

Tekstas Undinės Nasvytytės
Muzika Kipro Mašanausko 
 
Legendom puošiam Mindaugo karūną,
Šlove vadinam Vytauto laikus.
Bajorai ant žirgų skubėjo
Mūšin į Žalgirio laukus.

Jie Lietuvą krauju apgynė,
Lai bus per amžius jiems šlovė!
Šiandieną į gretas sustoję,
Po herbo ženklo vėliava
Senolių priesaiką kartojam –
Tiesa, Orumas ir Garbė.
 
Mes, šių dienų bajorai,
Pasekim pavyzdžiu tėvų –
Prisiekę puošt darbais Tėvynę,
Pridėję ranką prie širdies,
Mes Lietuvai žodžius kartojam –
Tiesa, Orumas ir Garbė.
 

Dėkojame:

Undinei Nasvytytei – teksto autorei, šviesaus atminimo poetei, LBKS Garbės vadei, 
Kiprui Mašanauskui – muzikos autoriui, kompozitoriui, 
LBKS nariui,
Jievaltui Jasinskui – aranžuotės autoriui, kompozitoriui, 
Lietuvos kariuomenės orkestrui
(kapelmeisteris – mjr. Egidijus Ališauskas),
Valstybiniam dainų ir šokių ansambliui LIETUVA 
(vyr. chormeisteris – Algimantas Kriūnas),
operos solistams Onai Kolobovaitei (sopranas), 
Egidijui Bavikinui (tenoras).
clear

gaidos