Spausdinti

2020-12-20 Septintajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos virtualiame senato posėdyje:

  1. Patvirtintas Revizijos komisijos darbo reglamentas
  2. Patvirtintas Legitimacijų tarybos pasėdžio protokolas Nr.3 (legitimuoti 15 naujų narių: Vilniaus (VKBS) - 6, Kauno (LBKKS) - 1, Šiaulių (ŠKBS)- 8)
  3. Svarstytas 2021 metų LBKS biudžeto projektas
  4. Svarstyti Lietuvos bajorų enciklopedijos II tomo leidybos klausimai
  5. Pristatyti ir svarstyti BPA akto eskizai.

  2020-10-10 Dėl paaštrėjusios Covid-19 situacijos posėdis vyko virtualios konferencijos būdu. Nuotraukoje renkasi Senato nariai

  Šeštajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje:

renkasi
  1. Patvirtinti Garbės bajoro vardo suteikimo nuostatai.
  2. Patvirtinti Garbės teismo nuostatai.
  3. Legitimacijos mokesčių patikslinimo ir patvirtinimo klausimu - apsvarstytas stojančiųjų įmokų paskirstymas LBKS viduje.
  4. Revizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimas dėl apsvarstytų pataisymų atidėtas kitam Senato posėdžiui.
  5. Vakarų Lietuvos skyriaus narys Sigitas Dobilinskas patvirtintas LBKS kancleriu.

 

 2020-08-23, minint Molotovo-Ribentropo pakto metines, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos nariai kartu su beveik 50 tūkst. Lietuvos žmonių, dalyvavo gyvoje žmonių grandinėje "Laisvės kelias į Baltarusiją", kuri tęsėsi daugiau kaip 30 km nuo Vilniaus arkikatedros iki pat Lietuvos ir Baltarusijos sienos Medininkuose. Daugiau

2020-07-25 Karinių jūrų pajėgų vadas, flotilės admirolas Arūnas Mockus pakvietė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovus dalyvauti tradiciniame  Jūros šventė 2020 renginyje.
     Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo pašventinti vainikai nuleidimui į Baltiją, pagerbiant žuvusius jūroje. Priešmininiame laive „Kuršis“ vykusioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas G. Nausėda su žmona, Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas V. Rupšys, Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas ir kiti aukšti LR kariuomenės pareigūnai bei Klaipėdos jūrų uosto atstovai. Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą atstovavo LBKS maršalka S. Knystautas ir LBKS Vakarų Lietuvos skyriaus vadas J. Mockus. Ceremonijos metu kalbėta apie tolesnius abipusius glaudžius LR kariuomenės, karinių jūrų pajėgų ir LBKS ryšius ir bendradarbiavimą.
    Vakarų Lietuvos skyriaus vado J. Mockaus dėka turėjome puikią progą pasidžiaugti šventės akimirkomis, stebėti istorinių laivų paradą Danės upėje.

2020-07-15 Žalgirio mūšio 610-sioms metinėms skirtas paminklinis akmuo pastatytas Griunvalde.

Į iškilmingą minėjimą Žalgirio mūšio lauke šią dieną atvyko aukščiausio lygio Lietuvos ir Lenkijos valstybių delegacija. Oficialiame renginyje, skirtame paminėti istorinei lietuvių ir lenkų pergalei, dalyvavo: Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Lenkijos Respublikos Prezidentas Andrzej Duda, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Lenkijos Respublikos Ministras Pirmininkas Mateusz Morawiecki, Lenkijos Respublikos Seimo maršalka Marek Kuchcinski, Jeruzalės Vokiečių namų Švč. Mergelės Marijos ligoninės ordino Didysis magistras Frank Bayard, LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LR Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, LR Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, LR ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas, kiti garbūs politikai, ambasadų, bažnyčios, kariuomenės atstovai ir užsienio svečiai. Tarp kviestinių svečių dalyvavo Žalgirio paminklo projekto sumanytojai, iniciatoriai ir pagrindiniai organizatoriai: Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės ir Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos atstovai.

     Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą reprezentavo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta, LBKS Senato maršalka Stasys Knystautas, VKBS Garbės vadas Kazys Mackevičius, VKBS vadė Elona Varanauskienė, LBKS senatoriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Lenkijos kariuomenės orkestrui atlikus Lenkijos ir Lietuvos Respublikų himnus, įžanginį sveikino žodį tarė Varmijos ir Mozūrijos vaivadijos Maršalka Gustaw Marek Brzezin.

     Po sveikinimų kalbų, šalių vadovai ir ministrai pirmininkai padėjo atminimo vainikus prie pagrindinio memorialo Žalgirio mūšio aukoms atminti. Lenkijos kariuomenės chorui atlikus iškilmingą viduramžių laikų giesmę „Bogurodzica“ („Dievo gimdytoja“), įvyko oficiali paminklinio akmens su lietuvišku Vyčiu, skirto pergalės Žalgirio mūšyje 610-osioms metinėms atminti, atidengimo ceremonija. Paminklą pašventino Varmijos arkivyskupas metropolitas Edmund Piszcz ir Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis.

     Ceremonijos pabaigoje paminklo rėmėjai – Lietuvos Bajorų Karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės atstovas plk. Romas Žibas ir Lietuvos kariuomenės Rezervo karių asociacijos prezidentas kpt. Bronius Zaronskis buvo pakviesti po paminkliniu akmeniu padėti specialią atminties kapsulę ateities kartoms. Simboliška – ši kapsulė, tai Lietuvos kariuomenės artilerijos sviedinio iššauta tūta, kurioje patalpintas paminklo projektas, sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos šalių dėl paminklo statybos, taip pat visų geros valios Lietuvos žmonių, prisidėjusių prie šio paminklo sukūrimo, vardinis sąrašas.

      Testovės per amžius lietuviškas Vytis Žalgirio lauke, primindamas mūsų protėvių žygdarbį tarp Tanenbergo ir Griunvaldo, lai amžinai išlieka įrašas akmenyje ir mūsų širdyse: „Nuo lietuvių tautos už bendrą pergalę“!

Reportažai:

https://youtu.be/vNehy1yXWwU

  2020-07-04 Penktajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje, kuris vyko Klaipėdoje:

2020-05-26 Pateikėme pranešimą spaudai apie paminklinio akmens nugabenimą į Griunvaldą
"Lietuva pradeda minėti Žalgirio mūšio 610-ąsias metines"

Skaityti vientisą.

2020-05-22 Tarp Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis. Daugiau

2020-02-15 Ketvirtajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje, kuris vyko Tauragėje:

Po senato posėdžio Tauragės apskrities bajorų draugijos vadas A.Stankus pravedė įdomią ekskursiją po Tauragę