Spausdinti

2019-12-16 Lietuvos Nacionalinėje galerijoje buvo pagerbtas vienas iš Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos partnerių - Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje pirmasis patarėjas p. Marcin Łapczyński.
Atsižvelgiant į strategiškai reikšmingą politinę, kultūrinę ir istorinę Lietuvos - Lenkijos partnerystę ir Lenkijos instituto Vilniuje aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga, p. M. Łapczyński'ui suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės nario vardas.

Pagal sąjungos Vado pasirašytą dekretą Nr. 2019-03

2019-12-07 Trečiajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, kuris vyko Vilniuje, posėdyje:

2019-11-29 Olštyne (Lenkija) pasirašyta sutartis dėl paminklinio akmens su lietuvišku Vyčiu pastatymo Griunvalde, kur 2020 m. liepos mėn. bus minimas Žalgirio mūšio 610-ųjų metinių jubiliejus.
Sutartį pasirašė projekto iniciatoriai ir organizatoriai: Lietuvos bajorų karališkoji sąjungos vadas Perlis Vaisieta, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vedėjas plk. Romas Žibas, Lietuvos rezervo karių asociacijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Bronislavas Zaronskas, taip pat projekto partneriai - Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas ir Griunvaldo muziejaus direktorius dr. Szymon Drej. Paminklinio akmens atidengimo iškilmės, kuriose tikimasi sulaukti aukščiausių Lietuvos ir Lenkijos vadovų, numatomos 2020 m. liepos 18 d.
Apie tai - Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

2019-11-28 Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, siekiant puoselėti profesionaliosios muzikos ir meno kultūrą,saugoti ir populiarinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos kultūros paveldą ir tradicijas. Sutartį pasirašė LBKS Vadas Perlis Vaisieta ir M.K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas.

Aptartas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas. 2019 m. lapkričio 28 d. Vilniuje įvyko oficialus Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vadovybės susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Meru Remigijumi Šimašiumi ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rita Balčiūniene. Sąjungą atstovavo Vadas Perlis Vaisieta ir Kancleris Rimantas Stukas. Susitikimo metu pristatyta mūsų organizacijos veikla, pagrindinės veiklos kryptys ir svarbiausi numatomi renginiai. Aptartas galimas platesnis bendradarbiavimas tarp Sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės, organizuojant kasmetinį projektą, skirtą artėjančiam Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - visi keliai veda į Vilnių!"

2019-11-22 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga dalyvavo 1863-1864 m. sukilėlių laidojimo ceremonijoje Vilniuje.
LBKS Vadovybė ta proga inicijavo sukilėlių vadų Konstantino Kalinausko h. Kalinowa ir Zigmanto Sierakausko h. Dolęga herbinių bajoriškų vėliavų sukūrimą.

Lietuvos Respublikos Kanceliarija, įvertinusi Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos aktyvią veiklą ir įsitraukimą į istorinės atminties puoselėjimą, dalyvauti oficialiose iškilmėse, vykusiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pakvietė dalyvauti LBKS Vadovybę: LBKS vadą Perlį Vaisietą, LBKS Senato maršalką Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadą Stasį Knystautą ir LBKS Vado pavaduotoją kultūrai Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadę Eloną Varanauskienę. Daugiau

2019-11-13 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose įvyko pirmasis kasmetinių renginių ciklo „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – visi keliai veda į Vilnių!” vakaras, skirtas artėjančiam  Vilniaus miesto 700 m. įkūrimo jubiliejui, kurį minėsime 2023 m. Šių metų programa – „LDK - muzikoje, poezijoje, dainose“.

Tarptautinį kasmetinį projektą inicijavo ir organizavo Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga drauge su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais. Sumanymo partneriai – Lenkijos institutas Vilniuje, Baltarusijos Respublikos ambasada, Ukrainos ambasada, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Vilniaus miesto savivaldybė. Trumpas filmukas

 2019-10-11 Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje įvyko ,,Metų žmogaus" pagerbimo pokylis. Kasmet muziejaus direktorių taryba išrenka asmenį, nusipelniusį Lietuvai ir lietuvybei, aktyviai  propaguojantį lietuvių kultūrą ir istoriją Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitaip nusipelniusį Lietuvai. Šį kartą tokiu asmeniu buvo išrinktas pats Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas. Pokylio data sutapo ir su garbingu jubiliejumi - spalio 8 d. Stanley Balzekui sukako 95-eri metai.
2019 birželio 6 dieną Stanley Balzekas buvo legitimuotas kaip Gregaravičių giminės atstovas, h. Liubičas (Lubicz).

2019-10-08 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta paskelbė kreipimąsi į Pasaulio lietuvius dėl Tėvynės ateities, glaudesnio tarpusavio ryšio, tautinių- istorinių vertybių  išsaugojimo ir puoselėjimo, paramos vykdomiems LDK istorijos atminimo ir įamžinimo projektams.

2019-09-28 Antrajame Senato, kuris vyko Kaune, posėdyje nutarta:

senatas

2019 m. rugsėjo 20-30 dienomis grupė sąjungos narių dalyvavo teminėje ekskursijoje po Italiją "Karalienės Bonos pėdsakais"

2019-07-07 Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Valdovų rūmuose įvyko išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado Perlio Vaisietos inauguracija ir Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonija. Buvo aukojamos Šv. Mišios už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus. Šventiniame koncerte grojo Čiurlionio styginių kvartetas. Daugiau apie renginį

2019-06-09 Seimo posėdyje:       2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre Vilniuje buvo įregistruota asociacija LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius, suteiktas kodas JAR - 305181447

Steigimo sutartis