Spausdinti

                                                                                                       PROJEKTAS

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS VAKARŲ LIETUVOS SKYRIUS

LBKS Vakarų Lietuvos skyriaus Seimelio susirinkimo nutarimas:

1. LBKS Vakarų Lietuvos skyriaus Įstatų dalies „Taryba“ 1 punkte sakinį „Tarybą sudaro 3 (trys)LBKS VLS nariai, kurie  išrenkami Seimelio susirinkime“ pakeisti į du sakinius: “LBKS VLS Tarybos narių skaičių nustato Seimelis. LBKS VLS Tarybos nariai išrenkami Seimelio susirinkime“.