pavadinimas

Kas mes

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (LBD), veikusios 1928 – 1940 m. ir kurios veiklą nutraukė Lietuvos okupacija,  įstatų pagrindu atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.

 

2023 m. birželio 10 d., 12: 00 val. Vilniaus rotušėje, Freskų menėje vyks Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos pirmasis 2023-2025 m. kadencijos Senato posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. LBKS maršalkos rinkimai (slaptu balsavimu). Atsakingas  posėdžio pirmininkas.
2. LBKS kanclerio tvirtinimas (vado teikimu).
3. LBKS vado pavaduotojų tvirtinimas (vado teikimu).
4. LBKS vyriausiojo vėliavininko tvirtinimas (vado teikimu).

Legitimuota pagal
LEGITIMACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ, 2023-03-01 Nr. 8

LEGITIMIZED on 01/03/2023

Čižauskienė Krikštanavičiūtė Rita
Danusevičius Darius
Danusevičius Julius
Dargevičius Algirdas
Dunn Šmitaitė Irena

2023-05-20 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Seime, vykusiame Vilniaus rotušėje:

 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta pasveikino Seimą, pristatė svečius;
 • Prieš Seimo posėdį koncertavo Vaikų ir jaunimo centro choras "Kivi". Meno vadovė Danguolė Aukselienė;
 • Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus paveikslų galerijos direktorė Aistė Bimbirytė-Mackevičienė skaitė pranešimą "Ne tik dėl grožio meno kolekcijos, kaip luomo saviraiškos forma";
 • Vadas paskelbė dekretą dėl Garbės vardo suteikimo mecenatoriams Aurelijui ir Aurelijai Rusteikoms;
 • Patvirtinti ataskaitiniai veiklos pranešimai: LBKS vado, kanclerio, Senato, Legitimacijų komisijos, Garbės teismo ir Revizijos komisijos;
 • Perlis Vaisieta perrinktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu.
 • Perrinkti Senato, Garbės teismo, Revizijos komisijos nariai;
 • Padėkos raštais apdovanoti nusipelnę asmenys.

2023-04-15 Devynioliktajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, vykusio nuotoliniu būdu, posėdyje:

 • patvirtintos būsimo Seimo delegatų kvotos;
 • patvirtintos Seime renkamų senatorių  kvotos,
 • nutarta pasiūlymą dėl bajorystės pripažinimo  tvarkos dalinio pakeitimo išsamiai išanalizuoti LBKS juridinių narių tarybose, jų Legitimacijos komisijose, taip pat centrinėje Legitimacijos komisijos  taryboje, po to teikti Senatui;
 • nutarta teikimą suteikti Garbės bajoro vardą Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos nariui senatoriui Zigmantui Dargevičiui atidėti kitam Senato posėdžiui.

2022-11-26 Septynioliktajame, vykusiame Šiauliuose, LBKS senato posėdyje svarstyta:

 • LBKS Garbės teismo pirmininkė Dalia Teišerskytė inicijavo diskusiją  tema  „Šiuolaikinė bajoro etika“;
 • LBKS darbo reglamentai,  koreguoti pagal naujos redakcijos  įstatus;
 • Detali informacija apie LBKS biudžeto būklę 2022 m. lapkričio 1d.

2022-10-15 Panemunės pilyje vyko Šešioliktasis Senato posėdis:

 • 2022 m. pirmojo pusmečio biudžeto vykdymo svarstymas atidėtas kitam posėdžiui;
 • LBKS vadas P. Vaisieta pristatė trumpą informaciją apie kunigaikščio Gedimino skulptūros gamybą;
 • Renginio formato „LDK – visi keliai veda į Vilnių“ svarstymas. Nutarta 700 m. Vilniaus gimtadieniui surengti konferenciją “Karai. Taikos. Sienos.”
 • 2023 metų  LBKS veikla ir strateginiai uždaviniai, - diskusija ir pasiūlymai;
 • ekskursija po Panemunės pilį.

2022-07-15 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, kaip ir kasmet, suorganizavo išvyką į vieną didžiausių Europoje renginių, skirtą Žalgirio mūšio pergalei paminėti.
13-os asmenų delegacija, iškėlę Lietuvos istorinę ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vėliavas, atstovavo Lietuvai Žalgirio mūšio iškilmėse. Plazdančios vėliavos ryškiai išskyrė lietuvius publikos minioje: Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai stovėjo greta Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) kariūnų. Visi jautėme didelį pasididžiavimą ilga ir intensyvia tautos istorija, kuri formavosi per šešis šimtmečius. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir jos vadas Perlis Vaisieta padėjo gėles prie pagrindinio obelisko ir atminimo akmens su Vyčiu.
Oficialioje programoje garbingų svečių palapinėje greta Lenkijos valdžios ir kariuomenės atstovų sėdėjo ir publikai buvo pristatyti Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai vadas Perlis Vaisieta, Senato maršalka Stasys Knystautas, kancleris Sigitas Dobilinskas.

Fotografavo Antanas Ivancius

Senatas 2022

senatas

Prisijungti

Įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį

Jūs neprisijungėte. Norite prisiregistruoti?

1,2 % parama

Kviečiame visus neabejingus mūsų Tėvynės istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimui paremti sąjungą ir skirti jos vykdomai veiklai 1,2 proc. nuo savo sumokėto pajamų mokesčio sumos.
LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A.s. LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

Aplankė:

Free counters!

Giedojome tautišką giesmę

IMG_20190820_192218_m.jpg

Abipusiai naudinga:

LBKS svetainei

22 metai, - sukurta 2000 m. gruodžio mėn. - istorija

Legitimuota

Turime
4402 narius iš 669 giminių

2023 m. registras pasipildė naujomis Daniusevičių (h. Kojen), Mižutavičių (h. Mešaniec (Mięszaniec), Čechavičių (h. Ostoja), Krikštanavičių (h. Šeliga (Szeliga).

Socialiniai tinklai

© Visos teisės saugomos. 2019-2023 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com