2018 m. vasario 12 d. įvyko Asociacijos ,,Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga" steigiamasis susirinkimas (sutrumpinimas LBKKS) 

Susirinkime dalyvavo 50 steigėjų, pasirašiusių asociacijos steigimo sutartį. Susirinkimo metu patvirtinti asociacijos įstatai.
Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadu išrinktas Zigmantas Dargevičius. 

Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga subūrė pozityvius bajorus, kurių jaunatviškos energijos ir brandžios patirties sinergiją, prikels kauniečių bajoriją vėl suklestėjimui bei neš šios organizacijos vėliavą, kaip taikos, džiaugsmo, gėrio, meilės simbolį Kaunui ir Lietuvai.

Išrinkta LBKKS taryba, kurios nariais tapo:

LBKKS TARYBA m

 1. Dargevičiūtė Edita
 2. Dargevičius Zigmantas
 3. Grybauskienė Aistė
 4. Gudonavičienė Rasa
 5. Gudonavičius Irmantas  
 6. GudonavičiusVilmantas
 7. Gudžinskienė Aleksandra
 8. Kameneckas Juozas
 9. Kameneckas Jurgis
 10. Kazlauskas Mykolas
 11. Keršytė Lina
 12. Keršis Nerijus
 13. Knystautas Stasys
 14. Lopata Audrius
 15. Račylienė Henrieta