Klaipėdos krašto taryba 2010-2014 m. kadencijai

 

LBKS veikla 1994 -2009 m.

Klaipėdos krašto bajorų draugijos veiklos apžvalga 1995 -2009 m.

Klaipėdos krašto taryba, 2009 m.:
stovi (iš kairės į dešinę): Feliksas Rimkevičius, Romas Kalvėnas, Algimantas Ivanovas,
Eugenijus Švėgžda, Vidmantas Sadauskas, sekretorė – Lina Skersienė, Marius Kaubrys,
sėdi (iš kairės į dešinę): Irena Lydžienė, Vilius Bučys, kanclerė – Rima Čiapienė, krašto vadas Arūnas Bučys, Zinaida Terentjeva.

1994 metais Jono Stankaus, tuometinio LBKS vado, paraginti Vytautas Rimgaila, Juozas Stančikas ir dar keli aktyvistai 1995 m. vasario 14 d. įkūrė LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugiją. Ne visi pirmieji steigėjai dokumentaliai įrodė savo kilmę, taigi iš pirmųjų Klaipėdos krašto bajorų norėtumėme paminėti Vytautą Rimgailą, Juozą Stančiką, Alvidą Remesą, Verą Gabrėnienę. Truputį vėliau bajorystės pripažinimo aktus gavo Ona Glinskaitė, Irena ir Janina Neniškytes, Vytautas Rimkevičius ir kiti.

Pirmuoju LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos vadu buvo išrinktas Juozas Stančikas, sekretorius – Vytautas Rimgaila. Buveinė simboliškai buvo pasirinkta grafų Tiškevičių rūmai (Kretingos muziejus). Juozo Stančiko iniciatyva buvo pradėta kurti bajorų herbų kolekcija. Sueigose muzikuodavo krašto bajorai, mintimis apie bajorijos paveldą diskutuota su istorikais, vykdavo bajorų giminių prisistatymai.

1999 m. krašto vade išrinkta Vera Gabrėnienė, kancleriu – Alvidas Remesa, sekretoriumi – Vytautas Rimgaila. Susirinkimų vieta persikelia į Klaipėdą, Ievos Simonaitytės muzikos biblioteką. Čia rengiami muzikos vakarai, naujų bajorų prisistatymo vakaronės.

2005 metais Klaipėdos krašto vadu buvo išrinktas Arūnas Bučys. Kartu pasikeitė ir beveik visa taryba: kanclerė - Rima Čiapienė, sekretorė - Lina Skersienė. Tais pačiais metais Giruliuose paminėta 10 metų Klaipėdos krašto bajorų draugijos jubiliejinė sukaktis. Sulaukta daug svečių iš kitų kraštų. Smagiai praleistas vakaras prie Baltijos jūros įkvėpė LBKS vadovybę dažniau susitikti Klaipėdoje. Nuo tada LBKS kasmet rengia visos Lietuvos bajorų vasaros sąskrydžius Giruliuose.

Prieš keletą metų užsimezgė vaisingas bendradarbiavimas su Rietavo Oginskių kultūros muziejaus direktoriumi Vytautu Rutkausku. Kasmet dalyvaujame “Tarptautiname Oginskių festivalyje” Rietave ir Plungėje. Rietavo muziejui buvo padovanota Klaipėdos krašto bajorų herbų ekspozicija, kuri dabar eksponuojama vienoje muziejaus salėje (ekspozicijos autorius Marius Kaubrys).

Kiekvienais metais vyksta ir naujų narių bajorystės pripažinimo aktų iškilmingas įteikimas mūsų krašte, Klaipėdos Taikos karalienės bažnyčioje, Kretingos Tiškevičiaus muziejuje, Klaipėdos Universiteto menų fakultete.

Savo tarpe turime puikių asmenybių:
doc. kompozitorius muzikologas Alvidas Remesa, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Fortepijono klasės doc. pianistė Janina Neniškytė-Lyvens, doc. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dainavimo katedros vedėja operos solistė Ona Glinskaitė, ilgametė Fortepijono katedros vedėja doc. Vera Gabrėnienė, aktorė Marija Černiauskaitė-Barauskienė, Feliksas Rimkevičius, jūrų kapitonas surinkęs didžiausią kriauklių kolekcija (dalis eksponuojama bajorų rūmuose Trakų Vokėje).

Už nuopelnus LBKS ir Klaipėdos kraštui garbės bajorų vardai suteikti Vytautui Rimgailai, Verai Gabrėnienei, Eugenijui Švėgždai, Viliui Bučiui.

Šiandien turime jau virš 170 narių. Į krašto veiklą ateinantys jaunimas teikia gražios vilties ateičiai.

Juozas Stančikas, h. Trimitai (Trąby)