Paieška

 

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (LBD), veikusios 1928 – 1940 m. ir kurios veiklą nutraukė Lietuvos okupacija,  įstatų pagrindu atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.

 2019-10-08 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta paskelbė kreipimąsi į Pasaulio lietuvius dėl Tėvynės ateities, glaudesnio tarpusavio ryšio, tautinių- istorinių vertybių  išsaugojimo ir puoselėjimo, paramos vykdomiems LDK istorijos atminimo ir įamžinimo projektams.

2019-09-28 pirmajame Senato posėdyje nutarta:

senatas

 • aptartos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos aktualijos;
 • patvirtintas Senato darbo reglamentas (statutas);
 • 2019 metams patvirtinta anksčiau Lietuvos bajorų karališkojoje sąjungoje galiojusi finansavimo tvarka;
 • nuspręsta tęsti žurnalo " Lietuvos bajoras" leidybą;
 • nustatytas tiražas 500 egzempliorių, paskirstant: Vilniaus kraštui - 220 egz., Kauno kraštui - 100 egz., Šiaulių kraštui - 100 egz., Klaipėdos kraštui - 40 egz., Tauragės kraštui - 40 egz.;
 • nuspręsta spausdinti enciklopedijos "Lietuvos bajorai" II tomą. Už medžiagos, nuotraukų pateikimo organizavimą atsakingi kraštų vadai ir kraštuose įgalioti asmenys;
 • pasiūlymus dėl  Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veiklos 2019-2020 m. pateikė Vadas P. Vaisieta, Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos kraštų senatoriai;
 • nutarta paskelbti kreipimąsi į Pasaulio lietuvius dėl Tėvynės ateities, glaudesnio tarpusavio ryšio, tautinių- istorinių vertybių  išsaugojimo ir puoselėjimo, paramos vykdomiems LDK istorijos atminimo ir įamžinimo projektams. Kreipimosi tekstą įpareigojami paruošti ir išsiųsti Pasaulio lietuviams Vadas  Perlis Vaisieta ir senatorė Dalia Teišerskytė.

2019 m. rugsėjo 20-30 dienomis grupė sąjungos narių dalyvavo teminėje ekskursijoje po Italiją "Karalienės Bonos pėdsakais"

2019-07-07 Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Valdovų rūmuose įvyko išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado Perlio Vaisietos inauguracija ir Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonija. Buvo aukojamos Šv. Mišios už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus. Šventiniame koncerte grojo Čiurlionio styginių kvartetas. Daugiau apie renginį

2019-06-09 Seimo posėdyje:        • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių krašto bajorų sąjunga;  
 • Perlis Vaisieta vienbalsiai išrinktas ir patvirtintas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu;
 • Patvirtintas priesaikos tekstas;
 • Išrinkti senatoriai nuo kraštų;
 • Išrinktos Revizijos, Garbės teismo, Legitimacijos tarybos komisijos;
 • Stasys Knystautas patvirtinas Senato maršalka, Dalia Teišerskytė - Garbės teismo pirmininke, Linijus Baškys - Legitimacijos tarybos pirmininku;
 • Paskirti vado pavaduotojai: Elona Varanauskienė - kultūros, Dominykas Bartkus - organizaciniams, Edita Dargevičiūtė - jaunimo, Lina Keršytė - teisės reikalams, Dalia Martusevičiūtė - Europos sąjungos šalyse, Robert Savickas - Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Ilona Sapinska - Garbės ambasadorė Lenkijoje;
 • Rimantas Stukas paskirtas kancleriu, Vidmantas Kažukauskas - vyriausiu vėliavininku, Laima Bartkienė - iždininke;
 • Patvirtinta 31 legitimuotas narys (iš jų 4 - pagal antrą giminę): Vilniaus (VKBS) - 19, Kauno (LBKKS) - 5, Šiaulių (ŠKBS)- 7.

  Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre Vilniuje buvo įregistruota asociacija LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius, suteiktas kodas JAR - 305181447

Steigimo sutartis

 

© Visos teisės saugomos. 2019 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui