PADĖKA

Ramia širdimi ir didžiuodamiesi mūsų sąjungos nariais galime patvirtinti, kad Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos iniciatyva Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose savo jėgomis pastatyti bronzinę kunigaikščio Gedimino skulptūrą bus įgyvendinta – mes paliksime ryškų ženklą Vilniaus 700 metų jubiliejaus minėjimo ir šiandieninės bajorijos istorijoje.

Dėkojame visiems šešiasdešimt septyniems bajorams, jų šeimoms ir giminėms, parėmusioms prof. Konstantino Bogdano sukurtos LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūros liejimą iš bronzos:

Laimai Bartkienei, Perliui Vaisietai, Enrikai Musteikytei, Pauliui Pociui, Audriui Bitinui, Efremai Bitinienei, Nijolei Jačėnienei, Antanui Stankui (1000 Eur), Vitalijai Sakalauskienei, Vydmantui Abručiui, Sigitui Chmieliauskui, Vytautui Jazukevičiui,  Severai Džiaugienei, Konradui Vitkevičiui, Natalijui Korsakui, Jūratei Margerienei, Henei Ivančienei, Elonai Varanauskienei, Rimantui Stukui, Jurgiui Pleskačiauskui, Zenonui Žostautui, Lijanai Pocienei, Kaziui Mackevičiui, Rimvydui Svetlauskui, Vitai Svetlauskienei, Vaidotui Šliogeriui, Vidmantui Šimkui, Juozui Rimkui, Salomėjai Rimkuvienei, Birutei Jurytei, Janinai Pesliakienei, Irenai Didžiulienei, Janinai Didžiulienei, Edmundui Gradauskui, Robertui Gradauskui, Algirdui Gradauskui, Edvinui Gradauskui, Robertui Mažutavičiui, Ginvilei Loretai Getautienei, Žilvinui Radavičiui, Nijolei Cecilijai Lisauskienei, Vijoletai Kamandulienei, Mariui Staškevičiui, Ilonai Sapinskai, Natalijai Nemkovičienei, Aidui Baškiui, Mečislovui Žalakevičiui, Juliui Žalakevičiui, Rasai Žalakevičiūtei, Jadvygai Šimkienei, Sigitui Dobilinskui, Aelitai Bielinytei, Gražinai Sakalauskienei, Ritai Barniškienei, Taurui Budziui, Algimantui Jazdauskui, Egidijui Radavičiui, Raimundui Laurinavičiui, Violetai Budenienei, Dianai Valskienei, Anetai Koryznei, Albertui Koryznai, Stasiui Knystautui, Donatui Balčiauskui, Audriui Lopatai, Eglei Gandai Bogdanienei, Violetai Simonavičienei.

 

Su pagarba ir dėkingumu,

LBKS Vadovybė