Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga 2019 m. liepos 7 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Valdovų rūmuose įvyko išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado Perlio Vaisietos inauguracija ir Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonija.

Iškilmės  prasidėjo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiomis už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus, už Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ir jos vadovybę.

Fotografavo M.Ambrazas

Mišių metu buvo pašventintos LBKS vadovybės ir senatorių insignijos, kurias laimino specialiai šia proga atvykęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, Šv. Ignoto bažnyčios generalvikaras plk. kun. Rimas Venckus. Naujai pašventintas insignijas senatoriams iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Šiaulių ir Vakarų Lietuvos iš karto po mišių įteikė LBKS maršalka Stasys Knystautas.

Iš Arkikatedros bazilikos iškilmės persikėlė į LDK Valdovų rūmų Renesanso didžiąją menę. Čia, skambant Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himnui, iškilmingai buvo įnešta LBKS vėliava, vado kalavijas, vadovybės insignijos, taip pat LBKS kraštų vėliavos.

Scenoje išsirikiavus visai LBKS vadovybei, Lietuvos Respublikos himną užvedė šešerių metukų jaunasis bajoraitis – LBKS Garbės bajoro Sauliaus Lipčiaus anūkas Teodoras Lipčius.

Gausiai susirinkusiai auditorijai ir garbingiems svečiams buvo pristatyta naujoji LBKS vadovybė:

Perlis Vaisieta – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas
Stasys Knystautas – LBKS maršalka, Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadas
Rimantas Stukas – LBKS kancleris
Linijus Baškys – LBKS Legitimacijų tarybos pirmininkas
Dalia Teišerskytė – LBKS Garbės teismo pirmininkė

LBKS vado pavaduotojai:

Elona Varanauskienė – Vado pav. Kultūros reikalams, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadė
Lina Keršytė – Vado pav. teisės reikalams
Edita Dargevičiūtė – Vado pav. jaunimo reikalams
Dalia Martusevičiūtė – Vado pav. Europos Sąjungos šalyse, taip pat Veneto lietuvių bendruomenės pirmininkė Italijoje.

LBKS Kraštų vadai:

Diana Valskienė – Šiaulių krašto bajorų sąjungos vadė
Antanas Stankus – Tauragės apskrities bajorų draugijos vadas
Jonas Steponas Edvardas Mockus – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vakarų Lietuvos skyriaus vadas

Renginyje dalyvavo garbės svečiai:

J.E. Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje - Eduardas Borisovas
J.E. ambasadorius Šarūnas Adomavičius
Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos Respublikos ambasados patarėjas Marcin Lapczynski
Lenkijos instituto Vilniuje direktoriaus pavaduotojas, Lenkijos Respublikos ambasados pirmasis patarėjas Pawel Krupka
LR Seimo pirmosios vicepirmininkės patarėja Laima Mogenienė
Viešnia iš JAV - Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus direktorė Rita Janz
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, buvęs LBKKS vadas Zigmantas Dargevičius
Šv. Ignoto bažnyčios rektorius, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kun. Rimas Venckus
NOKT – Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos Lietuvos gynybiniams pajėgumams remti pirmininkė Angelė Jakavonytė
Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas
LBKS ambasadorė Lenkijoje Ilona Sapinska
Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininkas plk. Romas Žibas
Lietuvos atsargos karininkų sąjungos pirmininkas plk. Algimantas Vyšniauskas
LBKS Garbės vadas Juozas Kameneckas

Prieš pradedant oficialiąją LBKS vado inauguracijos ceremoniją, savo sveikinimus perdavė visai Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai ir Vadui P. Vaisietai ypatingi renginio svečiai:

Pirmoji sveikinimo žodį nuo LR Seimo pirmosios vicepirmininkės p. Rimos Baškienės perdavė jos patarėja p. Laima Mogenienė. Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai ir jos vadui P. Vaisietai sveikinimus atsiuntė Lietuvos kariuomenės vadas generolas mjr. Jonas Vytautas Žukas ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas generolas ltn. Valdemaras Rupšys. Šiuos sveikinimus asmeniškai P. Vaisietai įteikė Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininkas plk. Romas Žibas.

medalis
Sveikinimo žodį nuo Lenkijos ambasados tarė Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje patarėjas – p. Marcin Lapczynski. Už ypatingus nuopelnus, ruošiant bendrus projektus, skirtus atminti generolą Tado Kosciušką, Stanislovą Narutavičių, naujai išrinktam LBKS vadui Perliui Vaisietai buvo įteiktas specialus medalis, skirtas Lenkijos priesaikaNepriklausomybės 100-mečiui. Kaip minėjo p. M. Lapczynski, kol kas Lietuvoje yra įteikti tik 4 tokie medaliai.

Po sveikinimo žodžių ir nuoširdžių palinkėjimų mūsų sąjungai, prasidėjo LBKS vado inauguracijos ceremonija. Vado priesaiką priėmė LBKS Garbės vadas Juozas Kameneckas ir LBKS Garbės teismo pirmininkė, senatorė Dalia Teišerskytė.

 

Patvirtinus priesaiką, Vadui buvo įteiktos insignijos ir Vado kalavijas. Invokaciją ir palaiminimą LBKS vadui atliko Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas kun. R. Venckus. Po šios ceremonijos pašventintos arkikatedroje insignijos buvo įteiktos LBKS vadovybei – maršalkai, kancleriui, Legitimacijų tarybos pirmininkui ir Vado pavaduotojams.

Atlikus šiuos formalumus, P. Vaisieta perskaitė savo inauguracinę kalbą.

Po įsimenančio LBKS vado pranešimo buvo pereita prie dar vienos labai svarbios renginio dalies - Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo naujai legitimuotiems bajorams.

Priesaikos tekstą skaitė LBKS maršalka S. Knystautas, ją priėmė Vadas – P. Vaisieta.

Po šios ceremonijos dalies sekė Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas – šiais metais LBKS gretas papildė beveik 30 naujai legitimuotų bajorų. Baigus įteikinėti Bajorystės pripažinimo aktus, LBKS vadas perskaitė savo dekretą dėl Garbės bajoro vardo suteikimo JAV gyvenančiam p. Stanley Balzekui h. Lubicz. Šio dekreto kopija, Bajorystės pripažinimo aktas ir Garbės bajoro ženklas p. S.Balzekui bus įteikti spalio 12 d. Čikagoje, minint garbaus senjoro 95-ąjį gimtadienį.

Renginį vainikavo nuostabus Čiurlionio kvarteto pasirodymas, LBKS vadovybės, senatorių ir naujai legitimuotų bajorų foto sesija bei išskirtinė galimybė – pamatyti Liublino unijos 450-ies metų jubiliejaus proga į Valdovų rūmus atvežtą Jano Mateikos genialų paveikslą „Liublino unija“.

 

Apie tai rašė "KURIER WILEŃSKI"

Prisijungti

2 % parama

Prašome LBKS narius ir prijaučiančius paremti LBKS ir skirti jai 2 procentus savo sumokėto pajamų mokesčio sumos. 

Aplankė:

Free counters!

© Visos teisės saugomos. 2019 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

 Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui