pavadinimas

Kas mes

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (LBD), veikusios 1928 – 1940 m. ir kurios veiklą nutraukė Lietuvos okupacija,  įstatų pagrindu atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.

Trečiajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje, kuris vyko Tauragėje:

 • diskutuota dėl Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų koregavimo, - nepriimta.
 • sudaryta darbo grupė enciklopedinio leidinio „Lietuvos bajorai “ II tomo išleidimui: Rimantas Stukas (vadovas), Perlis Vaisieta, Aura Bartaševičienė, Dalia Teišerskytė, Leonas Peleckis Kaktavičius, Gražina Šimoliūnienė;
 • patvirtinta Legitimacijos mokesčio mokėjimo ir paskirstymo tvarka, paliekant to paties dydžio bendrą mokestį;
 • Legitimacijos tarybos darbo reglamento tvirtinimas atidėtas kitam posėdžiui;
 • sudarytas ir pavirtintas sąjungos biudžetas;
 • nutarta leisti steigti sąjungos skyrius JAV

Po senato posėdžio Tauragės apskrities bajorų draugijos vadas A.Stankus pravedė įdomią ekskursiją poTauragę

2019-12-16 Lietuvos Nacionalinėje galerijoje buvo pagerbtas vienas iš Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos partnerių - Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje pirmasis patarėjas p. Marcin Łapczyński.
Atsižvelgiant į strategiškai reikšmingą politinę, kultūrinę ir istorinę Lietuvos - Lenkijos partnerystę ir Lenkijos instituto Vilniuje aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga, p. M. Łapczyński'ui suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės nario vardas.

Pagal sąjungos Vado pasirašytą dekretą Nr. 2019-03

2019-12-07 Antrajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje:

 • svarstytas Vilniaus krašto bajorų sąjungos motyvuotas pareiškimas dėl Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų tikslinimo ir keitimo, - pasiūlyta parengti sugretinamąjį tekstą;
 • patvirtinta 2020 metų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos finansavimo politika;
 • Sudaryta darbo grupė (LBKS Legitimacijos tarybos pirmininkas Linijus Baškys, Kancleris Rimantas Stukas, senatorė Gražina Sakalauskienė, senatorė/iždininkė Laima Bartkienė), kuri įpareigota iki 2020 m. sausio 31 d. parengti ir Senatui pateikti Legitimacijos mokesčio sumos dydį, mokėjimo ir paskirstymo tvarką.“ ;
 • nuspręsta susilaikyti nuo sprendimo dalyvauti NOKT veikloje, dalyvavimo klausimą spręsti ateityje;
 • svarstytas reglamentų ir nuostatų ruošimo pagal Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų punktus klausimas, - paskirti atsakingi asmenys už dokumentų projektų parengimą iki 2020 m. vasario 29 d.;
 • nutarta įpareigoti sąjungos senatorių (architektą) Jurgį Kamenecką parengti Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Legitimacijos akto projektus ir juos pateikti senatoriams svarstymui ir tvirtinimui iki 2020 m. kovo 15 d.;
 • nutarta 2020 metais išleisti žurnalą "Lietuvos bajoras" 500 vienetų  tiražu.
 • nutarta kitą senato posėdį rengti Tauragėje.

2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys prof. Jonas Butkevicius atidarė savo tapybos parodą "Rudens potepiai" Kėdainių krašto muziejuje. Paroda veiks iki 2020.01.12. Paroda skirta 1863-64 m. sukilimo dalyviams atminti, aktyviai veikusiems Kėdainių krašte.

 

Pirmoje nuotraukoje antras iš kairės Seimo narys R.Sinkevicius, ketvirtas - J.Butkevicius bei "Varpenos" ansamblio dalyviai, antroje - sąjungos vadas P.Vaisieta ir kancleris R.Stukas sveikina dailininką.

2019 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose įvyko pirmasis kasmetinių renginių ciklo „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – visi keliai veda į Vilnių!” vakaras, skirtas artėjančiam  Vilniaus miesto 700 m. įkūrimo jubiliejui, kurį minėsime 2023 m. Šių metų programa – „LDK - muzikoje, poezijoje, dainose“.

Tarptautinį kasmetinį projektą inicijavo ir organizavo Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga drauge su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais. Sumanymo partneriai – Lenkijos institutas Vilniuje, Baltarusijos Respublikos ambasada, Ukrainos ambasada, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Vilniaus miesto savivaldybė.

Renginio įžanga (vaizdo įrašas)


Fotografavo Vidmantas Kažukauskas ir Joanna Bożerodska (ZW.lt)

Prisijungti

Įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį

Jūs neprisijungėte. Norite prisiregistruoti?

1,2 % parama

Kviečiame visus neabejingus mūsų Tėvynės istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimui paremti sąjungą ir skirti jos vykdomai veiklai 1,2 proc. nuo savo sumokėto pajamų mokesčio sumos.
LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X


Aplankė:

Free counters!

© Visos teisės saugomos. 2019-2020 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas