2018 m. liepos 14 d. Griunvaldo lauke (Lenkija) įvyko Žalgirio mūšio 608-ųjų ir Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-ųjų metinių iškilmingas minėjimas bei Žalgirio mūšio inscenizacija.

Dalyvauti iškilmėse oficialiu organizatorių kvietimu ir suderinus su LR ambasada Lenkijoje, buvo pakviestas LBKS vadas Perlis Vaisieta.
Tarp Lietuvos delegacijos dalyvių Griunvalde taip pat buvo Vilniaus įgulos karininkų ramovės (VĮKR) viršininkas - buvęs Lietuvos gynybos atašė Lenkijoje plk. Romas Žibas, Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) vadovybė, Lietuvos šaulių sąjungos nariai.

 

Viena svarbiausių LBKS ir VĮKR misijų įvykusio renginio metu buvo galutinai suderinti paminklinio akmens su bareljefiniu iškaltu Vyčiu detales: užrašą "Nuo dėkingos lietuvių tautos - už pergalę!", paminklo dydį ir konkrečią pastatymo vietą.

Sutarta dėl visų pageidaujamų sąlygų iš Lietuvos pusės, taip pat kolegų iš Lenkijos pasiūlyta ypač garbinga ir reprezentatyvi vieta paminklui - šalia pagrindinio tako, vedančio link Griunvaldo mūšio monumento.

Šį susitarimą patvirtino:
- Gustaw Marek Brzezin  - Varmijos ir Mozūrijos vaivadijos maršalka,
- Henryk Kacprzyk - Gminos ir Griunvaldo vaitas,
- dr. Szymon Drej - Griunvaldo muziejaus direktorius,
- plk. Romas Žibas - VĮKR viršininkas,
- Perlis Vaisieta - LBKS vadas.

Paminklą numatyta pastatyti iki 2020 metų liepos 15 d., minint Žalgirio mūšio 610-ąsias metines.

X

Right Click

No right click