kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

 vadovybes vardu

būkite pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiu ir Lietuvos bajorų draugijos 90-mečiu

Pagarbiai,

Perlis Vaisieta
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas

____________________________________________________________________________________________________________

Sveikina LR Seimo pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius

____________________________________________________________________________________________________________

Leidyba

ISSN 1392-1304
LIETUVOS BAJORAS Istorijos ir kultūros žurnalas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys

Pirmasis viršelis

 

Ketvirtasis viršelis

Vyriausiasis redaktorius
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
h. Gulbė, LBKS Garbės bajoras

Redakcijos kolegija:
Konstantinas BOGDANAS
h. Rožė, LBKS Garbės bajoras
Giedrė BULOTAITĖ-JURKŪNIENĖ
h. Koscieša
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS
h. Kirvis
Bronislovas VONSAVIČIUS
h. Gulbė, LBKS Garbės bajoras
Dizaincrė Rasa ŠEIKUVIENĖ

Išleido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. LBKS adresas: Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius. Redakcijos adresas: Dainų g. 98-45. LT-78270 Šiauliai. Tel. 841 454171, ei. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Spausdino: Spaustuvė „Arx Baltica", Veiverių g. 142B, LT-46353 Kaunas.

 

"The Lithuanian Nobleman". Chief editor: Leonas Peleckis-Kaktavičius. Published since 1995 by the Lithuanian Royal Union of Nobility. Address: LBKS, Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius, Lithuania.
Editorial office: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai, Lithuania. Tel. 370 41 454171.

 

 

TURINYS
Redaktoriaus skiltis /1
„ LIETUVOS BAJORO " ANKETA
Dešimt klausimų LBKS vadui
Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui / 2
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 90-MEČIUI
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS.
1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras Donatas Malinauskas / 5
MOKSLAS
Jūratė ČIRŪNAITĖ.
Kauno pavieto bajorų giminių pavadinimai -
lietuvių pavardžių šaltinis /14
Arūnas" Kazys KYNAS.
Jogailos heraldinis ženklas / 20
AMŽIAUS MĮSLĖ
Molėta RUTKAUSKIENĖ.
Vvtauto Didžiojo sarkofago pėdomis / 24
TRADICIJOS '
Karaliaus palaiminimo ir karūnavimo ritualas.
Parengė Edmundas NAUJOKAITIS /30
IŠTAKOS
Bronislovas VONSAYIČIUS.
Iš Lietuvos baįoriįos istorijos / 35
LITERATŪRA IR MENAS
Onutė GAIDAMAVIČIŪTĖ, Eilėraščiai / 38
Svarbiausia, ką paveldėjau. - meninis polinkis / 39
Audronė MUSTEIKIENĖ.
Dažams džiūti dar ne laikas / 44
ISTORIJA IR DABARTIS
Alfas PAKĖNAS.
Kaip Lietuvos bajoras tarnavo
sovietiniame karo laivvne / 47
ATSIMINIMAI
Algimantas CHMIELIAUSKAS.
Už dvigubu grotų / 51
IŠ ARCHYVŲ
1919-1939 metu Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas / 56 SPEKTR4S 157
Summarv / 64
© Lietuvos bajoras, 2008 (13) Leidžiamas nuo 1995 metų Pirmajame viršelyje: Sofija VEIVERYTĖ. Žygimantas Augustas. Aliejus, drobė. 196x158. 2002.
Ketvirtajame viršelyje: Puošnus Čekijoje užsakytas brokatas Vytauto Didžiojo palaikams suvynioti. Saugomas Signatarų namuose Vilniuje. Kęstučio Stoškaus nuotrauka.

ISSN 1392-1304
LIETUVOS BAJORAS Istorijos ir kultūros žurnalas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys

Pirmasis viršelis

 

Vyriausiasis redaktorius
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Redakcijos kolegija:

Konstantinas BOGDANAS
Giedrė BULOTAITĖ- JURKŪNIENĖ
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS
Bronislovas VONSAVIČIUS

Dizainerė Rasa ŠEIKUVIENĖ

Išleido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. LBKS adresas: Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius. Redakcijos adresas: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai.
Tel. 841 454171, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už pateiktus faktus ir teiginius atsako autoriai. Rankraščiai negrąžinami ir nerecenzuojami. Spausdino V. Nekrošiaus „Saulės spaustuvė", Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai.

„The Lithuanian Nobleman". Chief editor: Leonas Peleckis-Kaktavičius. Published since 1995 by the Lithuanian Royal Union of Nobility. Address: LBKS, Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius, Lithuania. Editorial office: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai, Lithuania. Tel. 370 41 454171. Opinions of the authors need not necessarily be that of the editorial office.

  TURINYS

Redaktoriaus skiltis /I

AKTUALIJOS
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS. Metai po suvažiavimo /12

MOKSLAS
Violeta RUTKAUSKIENĖ. Istorinis Lietuvos palikimas - kur jis? /3

Arūnas Kazys KYNAS. Jogailos heraldinis ženklas
"Dvigubas lygiakryžmis kryžius" / 10

IŠTAKOS
Bronislovas VONSAVIČIUS. Lietuvių bajorų draugija Lietuvos Respublikos laikais /14

ASMENYBĖS
Teresė Nijolė PREIDIENĖ. "Visą gyvenimą tarnauju Lietuvai" / 18

ŠAKNYS
Kastytis STALIORAITIS, Viktoras ŠAKALYS.
Vainių Oranskių giminė /20

ISTORIJA IR DABARTIS
Vytautas Jonas RIMGAILA. Meškelių dvaro ir jo šeimininkų likimai /27

LITERATŪRA IR MENAS
Alfonsas SAMUILIS. Krėvos pilies bokštas. Romano "Laužai liepsnoja" ištrauka /31

Viktoras RUDŽIANSKAS. Penki eilėraščiai /35

Kazimieras MACKEVIČIUS. Tarpukario bajorai fotografijose /38

KULTŪROS ISTORIJA

Irena MILIUKIENĖ, Vytautas VYČAS. Dailininkų vaidmuo LDK dvaruose /43

Gediminas GRIŠKEVIČIUS. Rūmai, parvedę į Palangą bajorišką Europą /46

KNYGOS
Silvija PELECKIENĖ. Rašytojas giminės įpareigojimą įvykdė garbingai /49

ATSIMINIMAI
Vytautas VYČAS. Liūdnas grafo Dominyko Pliaterio sugrįžimas /52

IŠ ARCHYVŲ Dvarai, jų savininkai ir telefonų numeriai
1939 metų sąrašas (papildymas) /53

SPEKTRAS /54
SUMMARY /60

©Lietuvos bajoras, 2007 (12)
Leidžiamas nuo 1995 metų

 

  Pirmajame viršelyje: Ferdinando I privilegija, patvirtinanti Mikalojui Radvilai suteiktą kunigaikščio titulą. 1547 metai.
Ketvirtajame viršelyje: Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis, Jeruzalės Šventojo kapo riterių ordino didysis komendantas, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Oksfordo universiteto magistras. Dailininkas Liudvikas POCIUS (145x97 cm, al, drobė, 2005).

Žurnalas "Lietuvos bajoras"

2006, Nr 11, ISSN 1392-1304
Istorijos ir kultūros žurnalas
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys


Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys, eina nuo 1995 m.
Redakcijos adresas
: Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius.

1-9 žurnalo numerių redakcinė kolegija (iki 2005 metų) :

Prof. dr. Artūras Rukas Daujotis (h.Grifas) - vyr. redaktorius, tel. 8-37 551743,
Undinė Nasvytytė (h.Sirakomlia)
Prof. dr. Povilas Vitkevičius (h.Bialinia) - redaktorius, mokslinis konsultantas, tel. 837 730388
Prof. dr. Konstantinas Bogdanas (h. Rožė),
Giedrė Jurkūnienė Bulotaitė (h. Koscieša),
Leonas Peleckis-Kaktavičius (h. Gulbė),
Vacys Reimeris (h. Prus I).

dizainas: UAB "Bonarta"
maketavo: dizainerė Jolanta Milūnienė

Jubiliejinio (1994 - 2004) turinys

 

Kęstutis Ignatavičius Naujojo LBKS vado programinės mintys
Undinė Nasvytytė Gerbiami bajorai ir bajorės
Bronislavas Vonsavičius Prie Lietuvos bajorų sąjungos ištakų
Irena Svietlauskienė LBKS atkuriamasis laikotarpis
Audronė Musteikienė LBKS Vilniaus apskrities bajorų veikla
  Kauno apskrities bajorų draugijos dešimtmetis
Henrikas Matusevičius Kauno apskrities legitimacijos komisijos ataskaita
Marius Kaubrys Klaipėdos apskrities bajorų gyvenimas
Silvija Peleckienė Betarpiški susitikimai - tikriausi
Egidijus Matulevičius Panevėžio skyriaus dešimtmetis
  Elena Borodicienė Žemaičių bajorų draugijos veikla

A.Mizgirienė Tauragės bajorų ataskaita
Vaiva Jucevičiūtė Bajorai ir muzika
Gina Kubiliūtė Seneliai savo anūkus mokina branginti laiką
Ugnė Babickaitė-Milerienė Nerimastingos dvasios bajorė
Ieva Kaušinienė A.Gelažiaus dailės paroda
Petras Šmitas Keturių bajorų dailės paroda
Vytautas-Jonas Rimgaila Trimitų herbo bajorų Miklaševičių atžalos
Rita Vileišytė-Bagdonienė Mano motina Ona Kazakauskaitė-Vileišienė
  Silvija Peleckienė Nepasibaigusi kelionė

Mus aplankė

Aplankė iš įvairių šalių nuo 2011-09-02

free counters

 

StatsCrop Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas nemokama lankomumo statistika

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 327 svečiai (-ių) ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click