Atnaujinta:
2014-01-14
Psl.21

LBKS portalas


1863 METŲ SUKILIMAS LIETUVOJE -
BENDRA KOVA UŽ ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS ATKŪRIMĄ

Paroda skirta 150-osioms sukilimo metinėms, (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) įkelta gavus parodos autoriaus Dariaus Gudelio sutikimą.

Apie parodą
1863 metų sukilimo išvakarės, pasipriešinimo vadovybė, eiga ir padariniai
Sukilėlių ginkluotė, apranga, maitinimasis ir lėšos
Antanas Mackevičius – Lietuvos valstiečių vadas kovoje prieš carizmą:

Tolesnės nuorodos atsidarys Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos puslapiuose

Ieva Šenavičienė. Antano Mackevičiaus įvaizdis dviejų šaltinių kontekstuose
Zigmantas Sierakauskas – vyriausias sukilimo vadas Lietuvoje
Konstantinas Kalinauskas – vienas iš sukilimo Lietuvoje ir Baltarusijoje vadų

Leidiniai ir straipsniai apie 1863 metų sukilimą: - Lietuvių kalba
- Užsienio kalbomis
Darius Staliūnas. 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta
Dvasininkijos vaidmuo 1863 metų sukilime:
- Ieva Šenavičienė. 1863 m. sukilimo dokumentai: sentikių ir katalikų susidūrimas Rokiškyje
- Ieva Šenavičienė. 1863 m. sukilimo dokumentai: sukilimo organizatorių agitaciniai raštai buvusiai Lietuvos ir Baltarusijos unitų dvasininkijai
Gediminas Ilgūnas. 1863 m. sukilimo vado A. Mackevičiaus takais (1978): ekspedicijos užrašai ir fotografijos
Dokumentinis filmas 10 mėnesių ir 10 dienų
Rankraščiai, ikonografija, muziejiniai eksponatai
1863 metų sukilimas meno kūriniuose:
- 1863 metų sukilimo ir jo dalyvių atvaizdavimas XIX amžiaus dailėje
- 1863 m. sukilimas XX amžiaus Lietuvos dailėje
1863 metų sukilimo muziejus Paberžėje
Atminimo įamžinimas
Naudingos nuorodos


Virtualią parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vyr. bibliotekininkas Darius Gudelis

Detaliau bibliotekos tinklapyje

 


Mūsų darbas ir poilsis