Featured

Sveikiname naujus LBKS narius

Pagal LBKS Legitimacijos tarybos protokolą Nr. 1,

2024 m. gegužės 17 d.

 • Adamonis Donatas, s. Antano
 • Adomavičius Ričardas, s. Zbignevo Andriaus
 • Atkočiūnienė Svilaitė  Evelina, d. Anatolijaus
 • Keršienė Svilaitė  Erika, d. Anatolijaus
 • Rapuano Svilaitė Violeta, d. Anatolijaus
 • Svilienė Piepolytė Janina, d. Ivano
 • Auruškevičienė Šikšnelytė  Živilė, d. Alberto
 • Bajorinienė Neverdauskaitė Giedrė, d. Aleksandro
 • Banevičienė Neverdauskaitė Greta, d. Aleksandro
 • Budėnas Antanas, s. Heriko
 • Budėnas Jonas, s. Heriko
 • Butvilaitė Aistė, d. Vytauto
 • Butvilas Vytautas, s. Pranciškaus
 • Čepulienė Pociutė Aistė, d. Mėčiaus
 • Chodkevičius Gintaras, s. Karolio
 • Čiras Joris Benas, s. Vyčio Pijaus
 • Čiras Jūras Rokas, s. Laimučio Broniaus
 • Čiras Vytis Pijus, s. Laimučio Broniaus
 • Čirienė Kazlauskaitė Birutė Elena, d. Juliaus
 • Dabašinskas Rimantas, s. Stanislovo
 • Galinienė Kulionytė Dovilė , d. Zenono
 • Galinis Liutauras Robertas, s. Roberto
 • Galinis Vytautas, s. Roberto
 • Giedraitis Žilvinas Jonas, s. Kazio
 • Gvozdovičius Adrijus, s. Miroslavo
 • Kirdeikienė Lukšytė Rita, d. Alvydo
 • Klevinskaitė Birutė, d. Juozo
 • Korganas Jonas, s. Tomo
 • Korganas Lukas, s. Tomo
 • Kulvietis Aleksas Eugenijus, s. Henriko Eugenico
 • Kulvietis Henrikas Eugenijus, s. Eugenio
 • Kulvietis Samuel Rodriguez, s. Sergio Ivan
 • Kulvietis-Suarez Juozas Saulius, s. Henriko Eugenico
 • Kulvietis-Suarez Katerine Christina, d. Henriko Eugenico
 • Laurynas Kęstutis, s. Stanislovo
 • Marginavičienė Šikšnelytė  Ingrida, d. Alberto
 • Mažutavičius Tomas, s. Roberto
 • Mizgirienė Brazauskaitė Kristina, d. Algimanto
 • Mizgirienė Ingrida, d. Juozo
 • Mizgiris Antanas, s. Jono
 • Mizgiris Aurimas, s. Antano
 • Naujokienė Mizgirytė Viktorija, d. Jono
 • Neverdauskaitė Monika, d. Antano
 • Neverdauskas Antanas, s. Aleksandro
 • Neverdauskas Tomas, s. Antano
 • Petkevičius Renatas, s. Viliaus
 • Pluemacher Simona, d. Antano
 • Pocius Edmundas, s. Antano
 • Pupinienė Stanevičiūtė Dovilė, d. Vytauto
 • Račkauskas Milda Angela, d. Konstantino
 • Radavičius Egidijus, s. Ignaco Edvardo
 • Rakickas Aretas, s. Stanislovo
 • Rakickienė  Daugėlaitė Renata, d. Aloyzo
 • Šalkauskas Algis, s. Antano
 • Šalkauskienė Griciutė Genovaitė, d. Alfonso
 • Šarauskas Vytautas, s. Stasio
 • Šarauskienė Jokubauskaitė Irena, d. Ipolito
 • Šekštelytė Karolina, d. Arūno
 • Šikšnelienė Piepolytė  Regina, d. Jono
 • Šikšnelis Rolandas, s. Alberto
 • Stanevičius Vytautas, s. Vytauto
 • Stasiūnė Stanevičiūtė Emilija, d. Sauliaus
 • Stružeckis Andrius, s. Remigijaus
 • Stružeckis Audrius, s. Remigijaus 
 • Stružeckis Rimas, s. Remigijaus
 • Vladička Česlovas, s. Vlado
 • Žalakevičienė Ramonaitė Ramona, d. Kazimiero

Pagal LBKS Legitimacijos tarybos protokolą Nr. 10, 2023 m. spalio 10 d.

 • Mindaugas Leparskas, s. Algimanto
 • Laimonas Rimkus, s. Juozo
 • Evaldas Rimkus, s. Juozo
 • Ramūnas Zebleckis-Šeputis, s. Petro